இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

Tamil Songs Lyrics ,தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்


101 எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்
102 ஒ! தேவனுக்கு மகிமை!
103 ஒருநாள் வருவார் இராஜாதி இராஜன்
104 ஓசன்னா பாலர் பாடும்
105 ஓப்பில்லாத திவ்விய அன்பே
106 கட்டும் கர்த்தாவே நீர்
107 கந்தை துணிகளில் தவழ்ந்திடும் பாலன்
108 கன்னி பெற்ற பாலனே
109 கரையோர கடலலை சத்தம் - காதோர காத்துல நித்தம்
110 கர்த்தனே எம் துணையானீர்
111 கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை
112 கர்த்தரின் பந்தியில் வா
113 கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்
114 கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
115 கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
116 கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே
117 கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு
118 கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே
119 கர்த்தாவே யுகயுகமாய் எம் துணை ஆயினீர்
120 களிப்புடன் கூடுவோம்
121 காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு
122 காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர் நேரத்தில்
123 காலத்தின் அருமையை அறிந்து வாழாவிடில்
124 கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம்
125 கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே, அஞ்சிடாதே
126 கிருபையிதே தேவக் கிருபையிதே
127 கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில்
128 கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு
129 கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம்
130 குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய
131 சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி
132 சந்தோஷம் பொங்குதே
133 சபையின் அஸ்திபாரம்
134 சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம்!
135 சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானும் நீரே
136 சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ
137 சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்
138 சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே
139 சிலுவை சுமந்த உருவம்
140 சீர்மிகு வான்புவி தேவா, தோத்ரம்,
141 சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே
142 ஜயையா, நான் வந்தேன்
143 ஜீவனுள்ள தேவனின் ஆவியே வாரும்
144 ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும் ஜீவ பாதையிலே நடத்தும்
145 ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார்
146 ஜெபத்தைக் கேட்கும் எங்கள் தேவா
147 ஜெயம் ஜெயம் ஜெயம் ஜெயம் ஜெயம் நமக்கு
148 ஞான நாதா வானம் பூமி
149 தந்தானைத் துதிப்போமே
150 தந்தேன் என்னை இயேசுவே
Page: << Prev 1 2 3 4 5 6 Next >>

http://www.washingtontamilchurch.org/TamilLyrics/default.asp?PagePosition=3