இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

Tamil Songs Lyrics ,தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்
201 பரிசுத்த ஆவியே, வாருமையா
202 பரிசுத்த பூமியில் நாம் நிற்கிறோம்
203 பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா
204 பரிசுத்தராம் தேவமைந்தன் பிறந்த நன்னாள்
205 பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்
206 பரிதி தூங்கிட பாதிரா நேரத்தில்
207 பாதம் ஒன்றே வேண்டும்
208 பாதை காட்டும் மா யெகோவா
209 பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும்
210 பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்
211 பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க
212 பாவ நாசர் பட்ட காயம்
213 பாவத்தின் பலன் நரகம்
214 பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்
215 பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்
216 பிளவுண்ட மலையே
217 புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு
218 பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்
219 பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊரில்
220 பெற்றோர் உன்னை மறந்தாலும்
221 பொங்கிவரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே
222 போற்றிடு ஆன்மமே, சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை
223 போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை
224 போற்றும், போற்றும்! புண்ணிய நாதரைப் போற்றும்!
225 மகனே உன் நெஞ்செனக்கு தாராயோ?
226 மகிமை உமக்கன்றோ!
227 மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்
228 மண்ணோரை மீட்டிடவே பாரில்
229 மந்தையில் சேரா ஆடுகளே
230 மா தூய ஆவி! இறங்கும்
231 மாசில்லாத் தேவ புத்திரன்
232 மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து
233 மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே
234 யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்
235 ராஜன் தாவீதின் ஊரினிலே
236 ராஜன் பாலன் பிறந்தனரே
237 வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே
238 வல்லமை தேவை தேவா
239 வான தூதர் சேனைகள்
240 வான தூதர் சேனைகள்
241 வானோர் ராஜன் பிறந்தார் பிறந்தார்
242 வான் நிலவே நீ வா வா
243 விசுவாசியின் காதில் பட, இயேசுவென்ற நாமம்
244 விடியற்காலத்து வெள்ளியே
245 விடியற்காலத்து வெள்ளியே
246 விண் தூதர் வானில் தோன்றியே
247 விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம் கண்டேன்
248 விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல்
249 விருந்து வைப்போமே நல்ல விருந்து வைப்போமே
250 விருந்தைச் சேருமேன், அழைக்கிறார்
Page: << Prev 1 2 3 4 5 6 Next >>

http://www.washingtontamilchurch.org/TamilLyrics/default.asp?PagePosition=5