இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

Tamil Songs Lyrics ,தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்
151 தம் கிருபை பெரிதல்லோ
152 தம்மண்டை வந்த பாலரை
153 தயாள இயேசு, தேவரீர்
154 தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்
155 தாவீதைப் போல நடனமாடி
156 திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை
157 திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்
158 துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும்
159 துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே
160 துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி
161 துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம்
162 தூய ஆவியானவர் இறங்கும்
163 தூயாதி தூயவரே உமது புகழை, நான் பாடுவேன்
164 தூய்மை பெற நாடு கர்த்தர் பாதமே
165 தூய, தூய, தூயா!
166 தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியே, லோகத்தாரின் மீட்பரே
167 தெய்வன்பின் வெள்ளமே, திருவருள் தோற்றமே
168 தெய்வீகக் கூடாரமே
169 தேசமே பயப்படாதே
170 தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்
171 தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே
172 தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்
173 தேவசாயல் ஆக மாறி
174 தேவசேனை வானமீது கோடிகோடியாகத் தோன்றும்
175 தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை
176 தேவனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்
177 தேவனே, நான் உமதண்டையில்
178 தேவப் பிதா எந்தன் மேய்ப்பன் அல்லோ
179 தேவா பிரசன்னம் தாருமே
180 தேவாதி தேவனே பெத்தலை ஊரினிலே
181 தேவை நிறைந்தவர் இயேசு
182 தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம்
183 தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்
184 நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
185 நன்றியால் துதிபாடு - நம் இயேசுவை
186 நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார்
187 நம் இயேசு நல்லவர்
188 நம்பிவந்தேன் மேசியா
189 நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும் இரட்சண்ய வீரரே
190 நள்ளி ராவினில் மாட்டுத் தொழுவமதில்
191 நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
192 நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா வீண் வெட்கம் அடையேன
193 நான் நேசிக்கும் தேவன்
194 நான் பிரம்மித்து நின்று பேரன்பின்
195 நாற்பது நாள் ராப் பகல்
196 நிமிஷங்கள் நிமிஷங்கள்
197 நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே
198 நேசரே உம்திரு பாதம் அமர்ந்தேன்
199 பனி தூவிடும் இரவில்
200 பனி தூவிடும் இரவில்
Page: << Prev 1 2 3 4 5 6 Next >>

http://www.washingtontamilchurch.org/TamilLyrics/default.asp?PagePosition=4