இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்தவர்கள்

உண்மை அடியானின் மூன்று தளங்கள் இறைவன் அருளால் தடை நீங்கியது.(கர்த்தர் பெரியவர்)

முதுகெலும்பு இல்லாத பயந்தாங்கொல்லிகளால் புகார் செய்யப்பட்டு தடை செய்யப்பட்ட என்னுடைய தளங்களில் மூன்று தளங்களின் தடை இறைவன் அருளால் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

தடை நீக்கிய கூக்ளி நிர்வாகத்டுக்கு நன்றி.http://www.unmaiadiyann.blogspot.com/

http://www.redslam.blogspot.com/

http://www.unmaiselvam.blogspot.com/


இன்னும் தடை நீக்கப்படவேண்டிய தளம்.